Co to jest Terapia Widzenia?

Ortoptyczno – Optometryczna Terapia Widzenia znana też pod nazwą Terapia Wzrokowa, którą oferujemy w naszym salonie (zwana w skrócie z ang. OVT), to przede wszystkim profesjonalnie opracowany, indywidualny program terapeutyczny mający na celu rozwój, poprawę oraz rehabilitację wybranych funkcji wzrokowych. 

Zakłada ona wyćwiczenie zdolności wzrokowych, tak aby stały się automatyczne. Dzięki OVT następuje usprawnienie funkcji wzrokowych oraz poprawa ogólnego komfortu widzenia. Wpływa to znacząco na jakość życia Pacjenta poprzez redukcję np. bólów głowy, napięcia oczu oraz zwiększenie efektywności pracy wzrokowej. 

Jakie dysfunkcje i zaburzenia leczymy?

Jakie rodzaje terapii wzrokowej oferujemy?

Kto może skorzystać z terapii?

Każdy w wieku od 2 do 101 lat. Terapia wzrokowa jest rekomendowana dla osób we wszystkich grupach wiekowych. Oznacza to, że małe dzieci, Pacjenci dorośli, a nawet osoby w wieku podeszłym – zdawać by się mogło o niezmiennym układzie wzrokowym – mogą skorzystać z OVT. Każdy program terapeutyczny w naszym gabinecie jest dostosowywany do wieku i indywidualnych możliwości Pacjenta. Nawet osoby, u których nie stwierdzono zaburzeń w widzeniu mogą z powodzeniem skorzystać z terapii celem utrwalenia i poprawy istniejącego stanu wzrokowego.

Jak przebiega terapia widzenia?

Każda terapia rozpoczyna się od dokładnego i wnikliwego badania, niejednokrotnie obejmującego dwie wizyty oraz pełne badanie okulistyczne. Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy terapię obejmującą 10 spotkań po 30 min. każde. W trakcie terapii Pacjent jest uczony wykonywać różnorodne, adekwatne do swych potrzeb ćwiczenia, stosując zasadę stopniowania trudności. Pacjent proszony jest także o wykonywanie ćwiczeń w domu zgodnie z wcześniejszym instruktażem. Terapia standardowo prowadzona jest w grupach 1-3 osobowych, bez uszczerbku na jakości ćwiczeń. Terapia indywidualna prowadzona jest tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą specjalisty prowadzącego terapię.

Jak długo trwa terapia?

U Pacjentów z lekkimi zaburzeniami widzenia zwykle po pierwszej turze ćwiczeń (po ok. 1-2 miesiącach) widoczna jest poprawa wyników badań i funkcji wzrokowych. U osób ze średnimi i ciężkimi zaburzeniami wymagane jest ponawianie sesji ćwiczeniowych do momentu uzyskania możliwe najlepszego rezultatu. W przypadku dzieci niedowidzących rehabilitacja może trwać nawet kilka lat. Bez względu jednak na typ dysfunkcji, poprawa jest rzeczą bardzo indywidualną i ciężko przewidzieć całkowity czas leczenia. Czynniki decydujące o czasie i powodzeniu terapii to: rodzaj, stopień zaburzenia, wiek Pacjenta, czas pojawienia się problemu np. zeza, systematyczność w terapii i stosowanie się do zaleceń ortoptysty/optometrysty.

Co dalej?

Pacjent, który po ukończeniu sesji ćwiczeniowej uzyskał satysfakcjonujące efekty, kontynuuje terapię w warunkach domowych celem utrwalenia wyników leczenia i pozostaje pod kontrolą prowadzącego specjalisty. W zależności od potrzeb kontrole badania widzenia obuocznego zalecane są co ok.3-6 miesięcy.

Ile to kosztuje?

Konsultacja wstępna to koszt 120 zł za wizytę. 

30 min sesja ćwiczeniowa to koszt 70 zł

Nasi Pacjenci w razie zauważenia niepokojących objawów mogą zawsze skorzystać z bezpłatnego kontrolnego badania ostrości wzroku, ruchomości gałek ocznych oraz widzenia stereoskopowego.

W naszym salonie zajęcia z terapii wzroku prowadzi Ola, która jest dyplomowanym Ortoptystą z licznymi szkoleniami podnoszącymi kompetencje w tym zakresie.

Jeśli macie dodatkowe pytania chętnie na nie odpowie.

Umów się na terapię widzenia poprzez nasz system rezerwacji on-line: